اعضای هيئت مديره ادوار گذشتۀ کانون وکلای خراسان

 

 

هیئت مدیره دوره اول 

اصلــی :

 • احمد احمدی ( رئیس )
 • محمّدرضا ریاحی ( نایب رئیس )
 • محمّد زینالی
 • علی اصغر نیک بخت
 • دکتر هاشم اعتماد سرابی

 

علی البدل : 

 • مهدی شالفروشان
 • حسین زمان پور
 • سیدجواد فاطمی
 

هیئت مدیره دوره دوم 

اصلـی :

 • احمد احمدی (رئیس)
 • محمّدرضا ریاحی ( نایب رئیس )
 • علی اصغر نیک بخت
 • محمّد زینالی
 • سیدمهدی شالفروشان

 

علی البدل :

 •  حسین زمان پور
 • رضا صمـدی
 

هیئت مدیره دوره سوّم 

اصلـی :

 • حسین حیدریان ( رئیس )
 • مهدی عامری ( نایب رئیس )
 • ناصر مولوی  
 • سیدحسین حسینی مدرس
 • حسن مسگرانی

 

علی البدل :

 • خانم هاله کشاورز
 • رضا صمـدی  
 • احمد قوانلـو
 

هیئت مدیره دوره چهارم 

اصلــی :

 • مهدی عامری ( رئیس )
 • محمّدرضا ریاحی ( نایب رئیس )
 • حسن مسگرانی  
 • علی اصغر نیک بخت  
 • سیدحسین حسینی مدرس​

 

علی البدل :

 • سیدمهدی شالفروشان
 • احمد قوانلـو
 • خسرو بهرامی
 

هیئت مدیره دوره پنجم 

اصلـی :

 • محمّدرضا ریاحی ( رئیس )
 • علی اصغر نیک بخت ( نایب رئیس )
 • ناصر مولوی 
 • مهدی شالفروشان
 • دکتر احمد تاجـی​

 

علی البدل :

 • ملک فارق ملک  
 • رضا صمـدی
 • سیدجواد فاطمی  
 

هیئت مدیره دوره ششم 

اصلی :

 • مهدی عامری ( رئیس )
 • دکتر عباس شیخ الاسلامی ( نایب رئیس )
 • حسین حسینی مدرس  
 • حسن مسگرانی  
 • ناصر مولـوی​

 

علی البدل :

 • هاله کشاورز
 • جواد اعظم صادقی
 • رضا صمـدی
 

هیئت مدیره دوره هفتم

اصلــی :

 • مهدی عامـری ( رئیس )
 • محمدرضا ریاحی ( نایب رئیس )
 • حسن مسگرانی   
 • سیدحسین حسینی مدرس
 • عباس شیخ الاسلامی  ​

 

علی البدل :

 • مهدی محمّد حسینیان  
 • محمد مشتاقی 
 • سیدحمید هروی
 

هیئت مدیره دوره هشتم 

اصلی :

 • محمّدرضا ریاحی ( رئیس برای یکسال )  در سال دوم استعفا داده اند
 • محمّدمشتاقی ( نایب رئیس )
 • مهدی شالفروشان   در سال دوم استعفا داده اند
 • علیرضا قدیری
 • دکتر مسعود خراشادی زاده ( رئیس برای یکسال )​

 

علی البــدل :

 •  سیدحمید هروی   ( عضو اصلی برای یکسال )
 • محمدمهدی صفاکیش  ( عضو اصلی برای یکسال )
 • جواد اعظم صادقی ( دعوت برای حضور در جلسات برای یکسال )
 

هیئت مدیره دوره نهم

اصلی :

 •  جناب آقای مهدی عامری( رئیس )
 • جناب آقای حسن مسگرانی( نایب رئیس )
 • جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی (بازرس) 
 • جناب آقای سیدحسین حسینی مدرس 
 •  جناب آقای مسعود خراشادی زاده 

 

علی البــدل :

 •  جناب آقای سیدمرتضی علیزاده جواهری 
 • جناب آقای جواد اعظم صادقی 
 • جناب آقای حسن حسن زاده 
 

هیات مدیره دوره دهم

اصلی :

 • جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان (رئیس)
 • جناب آقای مهدی عامری مقدم (عضو اصلی - ریاست کانون از مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴)
 • جناب آقای حسن حسن زاده ( نایب رئیس )
 • جناب آقای دکتر عبداله خدابخشی شلمزاری (بازرس)
 • جناب آقای حسن مسکرانی (منشی هیأت مدیره)

 

علی البــدل :

 • جناب آقای سیدحسین حسینی مدرس
 • جناب آقای محمّد مشتاقی
 • جناب آقای دکتر محمّد عابـدی
 

هیات مدیره دوره یازدهم

اصلی :

 • جناب آقای دکتر عباس شیخ‌الاسلامی (رئیس - سال دوم)
 • جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان (رئیس - سال اول / بازرس - سال دوم)
 • جناب آقای محمد مشتاقی ( نایب رئیس )
 • جناب آقای سید مرتضی علیزاده‌جواهری (بازرس - سال اول)
 • جناب آقای سید‌محسن حسینی‌پویا (منشی هیأت مدیره)

 

علی البــدل :

 • جناب آقای دکتر رضا معبودی‌نیشابوری
 • جناب آقای مسعود خراشادی‌زاده
 • سرکار خانم نسرین ولی‌زاده