کميسيون ورزشی کانون وکلای دادگستری خراسان

           

رئیس:

 • آقای حبیب الله حذیفی

اعضا:

 • خانم الهام اشتری
 • آقای سیدمحمد طباطبایی
 • آقای علی اصغر نیزاری
 • آقای علی شریعتمدار
 • خانم مهسا موسوی
 • آقای افشین پیوندی
 • آقای حبیب اله حذیفی
 • آقای جمشید تقوی
 • آقای محمدعلی سهرابی مهر
 • آقای جواد برگی