هیئت تحریریه فصلنامه کانون وکلای خراسان
(فصلنامه وکیل مدافع)

 

           

 

مدیر مسئول:

آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

سردبیر:

آقای دکتر فرهاد شاهیده

 

اعضا:

 • آقای دکتر محمد عابدی
 • آقای دکتر محسن سیرغانی
 • خانم دکتر سمیه رحمانیان
 • آقای دکتر مجتبی زاهدیان
 • آقای دکتر مسعود خراشادی زاده
 • آقای دکتر رضا معبودی
 • آقای دکتر سیدمهدی سیدزاده
 • آقای محمد مهدی حسنی خواب بین
 • خانم مرضیه محبی
 • آقای دکتر سید محسن حسینی پویا
 • آقای دکتر کاظم عمارتی
 • آقای ابراهیم رضا قلی زاده
 • آقای سیدمحمد طوسی
 • آقای سعید نجات زادگان
 • خانم مرضیه فقیهی کیا
 • کارآموز وکالت آقای دکتر محمد گنجعلی شاهی
 

وبسایت فصلنامه وکیل مدافع