مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

 رئیس:

  • خانم عاطفه داد خواه

اعضا:

  • آقای علیرضا بنی هاشم

  • آقای دکتر محسن سیرغانی

  • آقای علیرضا طلاقی