کميسيون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رئیس:

 •  آقای اصغر مرادی گوارشکی

 

اعضا:

 • آقای محمدتقی صفری
 • آقای حسین بهرامی زاده
 • آقای محمد عبدی
 • آقای محمدمسعود ملازمیان
 • آقای محمدمهدی جوقه سالار
 • خانم نسرین دلیری
 • آقای دکتر سیدنورالدین حیدری منش
 • آقای علیرضا امامی روشناوند
 • آقای علیرضا قدیری
 • خانم فاطمه اردکانی
 • خانم مینا آل شیخ
 • خانم راضیه اکبرزاده
 • آقای سیدمجتبی ارادتی
 • آقای امیرحسن شهریاری
 • آقای محسن مرادی گوارشکی