اعضای اصلی
دوازدهمین دوره هيئت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

جناب آقای حسن حسن زاده

جناب آقای حسن حسن‌زاده (رئیس)

جناب آقای محمد مهدی جوقه سالار

جناب آقای محمد‌مهدی جوقه‌سالار (نایب رئیس) 

هاله کشاورز

سرکار خانم هاله کشاورز (بازرس)

دکتر رضا معبودی نیشابوری

جناب آقای دکتر رضا معبودی‌نیشابوری (عضو)

سید مرتضی علیزاده جواهری

جناب آقای مرتضی علیزاده جواهری (عضو)               

 

اعضای علی البدل
دوازدهمین دوره هيئت مديره کانون وکلای دادگستری خراسان

 

دکتر عباس شیخ الاسلامی

جناب آقای دکتر عباس شیخ‌الاسلامی

جواد اعظم صادقی

جناب آقای جواد اعظم‌صادقی

ملیحه خالقی عینک چی

سرکار خانم ملیحه خالقی‌عینک‌چی