کميسيون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رئیس:

 • آقای جواد پوراحمدی

اعضا:

 • آقای امیر تاج الدین
 • آقای دکتر حسین تاجی
 • آقای مجید آقایی
 • آقای احسان لطفی
 • آقای حسین حسینی مدرس
 • آقای مجید حسن پور
 • آقای محمد ابراهیمی فیزیک
 • آقای مرتضی زاده تراب
 • آقای بهزاد پرکتون
 • آقای میلاد علیزاده جواهری
 • آقای علی حیدریان
 • آقای مصطفی مدرسی چهارطاقی
 • خانم مریم کارگر کرمی