کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

   

رئیس:

  • آقای علی نجاتی مقدم

اعضا:

  • آقای سیدمحمد حسینی
  • آقای محمد نفر
  • آقای دکتر رضا شیران خراسانی 
  • خانم الناز نساری