کميسيون حقوقی و قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رئیس:

 • آقای علی فتوحی راد

اعضا:

 • آقای دکتر سعید محسنی
 • آقای دکتر احمد احمدی
 • آقای دکتر محمدعلی داوریار
 • آقای حمید صباح مشهدی
 • آقای دکتر محمدمهدی صفاکیش
 • آقای حسن ابراهیمی
 • آقای علیرضا رون زاد
 • آقای خشایار کسرائی
 • آقای امیر قبدیان
 • آقای محمد جوان
 • آقای ابراهیم رضاقلی زاده