کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان

 

   

رئیس:

  • آقای وحید بیات مختاری

اعضا:

  • خانم مرضیه محبی
  • خانم هاله کشاورز
  • آقای دکتر رحیم باغبان
  • آقای سیاوش علیزاده
  • آقای دکتر حمیدرضا گوهریان
  • آقای جمال مختاری
  • آقای دکتر سیدمهدی مهدی زاده ثانی
  • آقای حسین میلانی شیروان