کميسيون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان

 
           

رئیس:

 •  آقای محمدرضا حسنی

 

   
 

اعضا:

 •  آقای عباس صبور
 •  آقای آریا خاکساران
 •  آقای موسی اسماعیلی
 •  آقای افشین براتی
 •  آقای امیر عباس سعید افخم الشعرا
 •  آقای رضا اسحاقی
 •  آقای احد غفاری
 •  آقای وحید وارسته
 •  آقای پوریا شیرخانی
 •  آقای عبدالرضا پیل زو
 •  آقای حمید محمدزاده
 •  آقای علی عباسی
 •  آقای مجید مرادپور
 •  آقای سیدمحمد شمس
 •  آقای علیرضا اخوان صفار
 •  آقای سعید اسدی
 •  آقای مهدی ناصر
 •  آقای محمد علی ضیائی
 •  آقای عبدالحسین نوعی سرچشمه
 •  آقای احمد اخلاقی
 •  آقای سعید عمژیک
 •  آقای مهدی محمدی علی آبادی
 •  آقای علی افشار طرقی
 •  آقای محمدعلی رمضانی
 •  آقای حسین رحیمی
 •  آقای محمد ایمانی نژاد
 •  آقای یونس موسوی
 • خانم معصومه مجنونی
 • خانم زهرا دلبری
 • خانم افسانه عطار
 • خانم تینا رادبین
 •  آقای احمد چشم براه
 •  آقای محمد ارقبایی
 •  آقای سیدمحسن حسینی
 •  آقای حسن محمدی
 •  آقای امیرهاشم احمدی
 • خانم مهرانگیز خندان
 • خانم آمنه نعمانی
 • خانم رویا رحیمی
 • خانم عصمت فرخنده
 • خانم الهام رضایی
 • خانم مریم براتیان
 • خانم سیده نازنین سازش
 • خانم فاطمه عدالتی اسمعیل زاده
 • خانم فاطمه سعادت غلامی
 • خانم مرضیه رحیمی
 • خانم الهام اشتری
 • خانم سمانه زیدکاشانی
 • خانم نازنین سالار تلکی
 • خانم ملیحه شایسته فر
 • خانم فرزانه صفری
 • خانم فائزه کریم دادی
 • خانم مهناز اسراری
 • خانم فاطمه فریدنیا
 • خانم سیدمرجان کلالی
 • خانم ملیحه خالقی
 • خانم عاطفه گوجه حصاری
 • خانم زهره قسیمی
 • خانم ناهید دهقان بنادکی
 • خانم بی بی اعظم حسینی 
 • خانم سیده مرجان حسینی
 • خانم عاطفه نادرنژاد