کميسيون بازرسی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

           

رئیس:

 • آقای هادی چراغی

اعضا:

 • خانم مهری قنبرنیا
 • آقای حسین پنجه بند
 • آقای محسن ابراهیمی
 • آقای علیرضا مؤمنی
 • خانم نفیسه اصولی صفار
 • خانم فاطمه مرادی
 • خانم ریحانه جلالی
 • خانم آتوسا ارجمند
 • خانم معصومه ایشم
 • آقای محمدعلی رضایی
 • آقای علی طیبی
 • آقای محمدعلی رحمانی
 • خانم رویا صداقت شریفی
 • آقای بیژن شیبانی
 • آقای علی اکبر شعبان پور
 • آقای سیدسمیع اتقانی